Kancelaria Adwokacka Jarosław Jaroszewicz-Bortnowski

Kancelaria Adwokacka Jarosław Jaroszewicz-Bortnowski

NASZE SUKCESY

Wielokrotnie zajmujemy się sprawami trudnymi, nie zostajemy obojętni na ludzką krzywdę i zawsze staramy się pomóc.

Prowadzimy także sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie związane z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, zakażeniami szpitalnymi, wypadkami w pracy:

W tym zakresie na stałe współpracujemy z MERITUM Sp. j. ul. 11 listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała

Możemy także pochwalić się sprawami prowadzonymi przez naszą Kancelarię, gdzie Sądy przyznawały bardzo wysokie odszkodowania:

  1. Sprawa młodej dziewczyny, poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, gdzie Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zasądził na jej rzecz kwotę 1.000.000
  2. Sprawa małoletniego poszkodowanego w wypadku w rolnictwie, wskutek którego dziecko stało się całkowicie niepełnosprawne, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze przyznał jedno z największych kwot z tytułu zadośćuczynienia w Polsce w łącznej wysokości ok. 2.700.000 zł
  3. Sprawa rodziny, gdzie w wypadku komunikacyjnym zginęła młoda dziewczyna, początkowo Sąd Okręgowy w Świdnicy, a następnie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zasądzali niewielkie kwoty, zmuszeni byliśmy sporządzić skargę kasacyjną, na skutek której Sąd Najwyższy zmienił wyrok i uznał nasze roszczenia za zasadne. Niniejszy wyrok został opublikowany (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014r., sygn. akt V CSK 445/13)


Obecnie w toku mamy wiele trudnych spraw na bardzo wysokie roszczenia.